احمد دیناری؛ مشاور حرفه ای سرمایه گذاری گردشگری


* مشاوره سرمایه گذاری و کارآفرینی گردشگری در ایران (ایجاد، تبدیل، توسعه، بهسازی و تاسیس)

* مشاوره سرمایه گذاری گردشگری اتباع خارجی در ایران

* مشاوره تامین مالی و تسهیلات بانکی گردشگری

* مشاوره بازاریابی و فروش گردشگری

* مشاوره برندسازی کسب و کارهای گردشگری

* تهیه پیش طرح توجیهی سرمایه گذاری گردشگری pre-fs

* تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی گردشگری fs

* تهیه گزارش تحلیل بازار طرح های توجیهی گردشگری

* تهیه آلبوم فرصت های سرمایه گذاری گردشگری

* تهیه بسته سرمایه گذاری گردشگری

* تهیه طرح کسب و کار گردشگری و صنایع دستی

* تهیه برنامه بازاریابی کسب و کارهای گردشگری

* تهیه برنامه عملیاتی برندسازی کسب و کارهای گردشگری

* مدیریت پروژه های سرمایه گذاری گردشگری

* ارزیابی طرح های توجیهی گردشگری

* اهلیت سنجی سرمایه گذاران گردشگری

* آموزش ضمن خدمت فعالان گردشگری ایران

* طراحی و برگزاری رویداد (ورکشاپ، نشست تخصصی، سمینار و همایش)

* عاملیت فروش تجهیزات و ملزومات هتلی و ...

09154002703 و 09156002703

یک سروگردن بالاتر ...