5 ویژگی مهم یک هتل ساز خوبسرمایه گذاری هوشمندانه در زمینه ی هتلداری در ایران مستلزم برخورداری از برخی ویژگی هاست که در این یادداشت به پنج مورد آن اشاره می کنم . یک سرمایه گذار خوب هتلداری باید به این پنج نکته مهم و حیاتی توجه کند :
1.    بی گداربه آب نزند و با تحقیق، مطالعه، بررسی و مشورت گرفتن از متخصصین باتجربه در زمینه سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری و با تهیه پیش طرح سرمایه گذاری یا طرح امکان سنجی اولیه و همچنین تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی(طرح امکان سنجی نهایی) وارد عرصه ی ساخت و ساز هتل شود. یعنی با شناخت کامل از جوانب کار و هدفگذاری دقیق و هوشمندانه
2.    با آورده مناسب و کافی مالی وارد این زمینه ی سرمایه گذاری شود. او به خوبی می داند وابستگی کامل به  تسهیلات بانکی نتیجه ای جزشکست نخواهد داشت.
3.    رعایت قوانین، مقررات و رویه های اجرایی و نظارتی مربوط به هتل سازی که توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وی اعلام می شود و بدون هماهنگی با دستگاه متولی صدور موافقت اصولی، ایجاد و بهره برداری یعنی ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان محل سرمایه گذاری اقدام نمی کند.
4.    به خوبی می داند که هتل سازی باید به هتل داری ختم شود و مدیریت و بهره برداری مقدم بر ساخت است.و برای این کاربرنامه از پیش طراحی و تدوین شده دارد.
5.    صرفا به ارزش افزوده ناشی از ساخت و بهره برداری از هتل فکر نمی کند و به اهداف والاتری همچون اشتغالزایی، میزبانی شایسته از میهمانان می اندیشد.

نویسنده : احمد دیناری؛ مشاور سرمایه گذاری گردشگری
30 مهر 1401

 


اشتراک گذاری