مهارت ها و ویژگیهای مورد نیاز مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی


فروش خدمات مسافرتی اساسا فعالیتی انسانی و اجتماعی است و انسان در آن نقش محوری و حیاتی دارد. لذا توجه به این انسان یعنی مشتری تاثیر فراوانی در افزایش فروش دارد. در ادامه برخی از مهمترین مهارتهای مورد نیاز مدیران دفاتر خدمات مسافرتی که باعث تضمین موفقیت آنها در این کسب و کار می شود را ذکر می کنم :

- مهارت رایانه ای ( word - پاورپوینت - اینترنت - تاحدودی اکسل و ...)

- مهارت زبان انگلیسی 

- مهارت بازایابی و شناخت بازاری که در آن کار می کند.

- مهارت سرمایه گذاری و به جریان انداختن صحیح درآمدهای کسب شده

- آشنایی کافی با قوانین و مقررات، شیوه نامه ها، بخشنامه های حوزه ی دفاتر خدمات مسافرتی (وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی- تامین اجتماعی - اداره کل کار - مالیات)

- ارتباطات برون سازمانی موثر با دستگاههای متولی گردشگری و مرتبط و همچنین انجمن صنفی ذیربط

- مهارت نامه نگاری اداری و فن نوشتن نامه های اداری موثر

- مشورت گرفتن از اهل فن (بازاریابی - بیمه - مالیات - حسابداری و حسابرسی- امور ثبتی و حقوقی و ...)

- مهارت ام پاتی و همدلی مدیر و کارکنان با مسافران

- مدیریت ارتباطات ، تجربه و شکایات مشتریان

- فن بیان و سخنوری

- آشنایی با اصول تشریفات

- ارتباط موثر درون و برون سازمانی

- آموزش پذیری و توجه ویژه به آموزشهای مهارتی

 احمد دیناری؛ مشاور بازاریابی، فروش، برندسازی و سرمایه گذاری گردشگری


اشتراک گذاری