شرح وظایف واحد بازاریابی وفروش در تاسیسات گردشگری


- شناسایی بازارهای هدف جدید

- تحقیقات بازاریابی

- تحلیل مشتریان

- تحلیل رقبا

- تهیه طرح بازاریابی

- برنامه ریزی و اجرای برنامه های تبلیغاتی

- قیمت گذاری خدمات با توجه به نوع مخاطبان

- تعیین کانال های مناسب توزیع

- فعالیت های روابط عمومی

- تهیه فرایندهای ارائه خدمات

- مدیریت شبکه های اجتماعی

- مدیریت محتوای وب سایت

- بازاریابی الکترونیک

- طراحی فرم های نظرسنجی و تحلیل اطلاعات

- مدیریت ارتباط با مشتری

- مدیریت تجربه مشتری

- مدیریت شکایات مشتریان

- آموزش های مهارتی کارکنان

- برنامه ریزی مشارکت در نمایشگاهها

 

احمد دیناری؛ مشاور، سخنران و نویسنده مهارت های بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری


اشتراک گذاری