مشاوره مدیریت هتل داری (موفقیت و توسعه فردی و شغلی در هتل داری)


سوال :

کدام منابع ، ضوابط و مقررات مکتوب و مستند را برای استفاده و بهره برداری توسط مدیران  و کارکنان هتل ها جهت موفقیت و توسعه فردی و شغلی مفید و حیاتی می دانید؟

پاسخ :

- آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، نرخ گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری مصوب 1394/06/11 هیات وزیران

- قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/07/07

-دستورالعمل نرخ گذاری تاسیسات گردشگری - 1395

- فرآیند صدورموافقت اصولی تاسیسات گردشگری 

- ضوابط فنی و معماری ساخت هتل،هتل آپارتمان، مهمانپذیر، زائرسرا، اقامتگاههای بوم گردی و دستورالعمل خانه مسافرها

- ضوابط استانداردسازی هتل ها و مهمانپذیرها

- شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی - 1395

- دستورالعمل نظارت و رسیدگی به شکایات تاسیسات گردشگری - 1397

- شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری - 1394

- آیی نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

تهیه و مطالعه برخی کتب و جزوات کاربردی در زمینه هتل داری نیز توصیه می شود.

نکته: کلیه موارد فوق را می توانید از طریق مراجعه حضوری به ادارات کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استانها - معاونت های سرمایه گذاری +گردشگری و یا از طریق بازدید از وب سایت این ادارات تهیه نمایید. آنها را پرینت گرفته و یک جزوه کامل و در دسترس برای خود تهیه نمایید.

احمد دیناری؛ مشاور، سخنران و نویسنده مهارت های بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری

 

اشتراک گذاری