مشکل اصلی کسب و کارهای امروزی


 

ما مشتری نگه دار نیستیم، از او مراقبت نمی کنیم و فقط به فکر جذب وی هستیم و بعد به حال خودش رهایش می کنیم و زمانی متوجه ریزش آن می شویم که کار از کار گذشته است و راه برگشتی نیست.

به عبارتی بهتر  پل های پشت سرمان را خراب کرده ایم و این سرمایه ارزشمند کسب و کار یعنی مشتری، ما را در "بلک لیست" خود قرارداده است !

این حکایت اکثر کسب و کارهای امروزی است ...

احمد دیناری؛ مشاور، سخنران و نویسنده مهارت های بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری

 

اشتراک گذاری