برنامه بازاریابی تاسیسات گردشگری چیست؟


طرح یا برنامه بازاریابی marketing plan در حقیقت نقشه راه راهبردی و عملیاتی تاسیسات گردشگری برای نیل به اهداف بازاریابی است. این طرح نقش gps را برای یک کسب و کار را ایفا می کند !

به مدیران تاسیسات گردشگری کمک می کند تا از طریق بهترین راهها، روش های عملیاتی، کوتاه ترین و سریعترین راه به اهداف تعیین شده برای مثلا افزایش فروش دست یابند.

تفاوت عمده آن با طرح تجاری این است که در طرح تجاری به استراتژیه های کلی کسب و کاری که قرار است تاسیس شود پرداخته می شود اما در طرح بازاریابی راهبردهای عملیاتی دستیابی به اهداف بازاریابی یک کسب و کار در زمان فعالیت پرداخته می شود.

متاسفانه قریب به اتفاق بهره برداران و مدیران تاسیسات گردشگری از اهمیت این نسخه شفابخش و نجات دهنده کسب و کارشان غافلند.

یکی از وظایف اصلی واحد بازاریابی و فروش در تاسیسات گردشگری تهیه طرح بازاریابی است.

احمد دیناری؛ مشاور، سخنران و نویسنده مهارت های بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری

 

اشتراک گذاری