مديريت هماهنگ اطلاع رساني و الگوي زيارت – سياحت كليد اصلي افزايش مدت اقامت گردشگران در مشهدمقدس


امروزه نقش قاطع وتعيين كننده تبليغات واطلاع رساني گردشگري در افزايش مدت ماندگاري گردشگران وبه تبع آن تحولات اقتصادي مقاصد گردشگري بر كسي پوشيده نيست.

به طور كلي تبليغ كه يكي از عناصر اساسي آميخته بازاريابي است و در صنعت گردشگري ،تلاشي است كه توسط دست اندركاران صنعت گردشگري(دولتي – خصوصي) با استفاده از ابزارها و رسانه هاي نوشتاري،صوتي وتصويري جهت ارائه يك پيام تجاري به تعداد زيادي مخاطب يا مشتري(گردشگر) با هدف ترغيب وتشويق آنان به اقدام بخصوصي كه برنامه ريزي شده است معمول مي گردد. و اين اقدام برنامه ريزي شده از نگاه مديريت هاي سياسي مقاصد گردشگري عبارتند از:

1-     افزايش مدت ماندگاري واقامت گردشگران در مقصد با تاكيد بر كيفيت حضور در سايه ارائه خدمات در خور شان و مطلوب

2-     رونق اقتصادي مقصد وبه تبع آن افزايش اشتغال و درآمد كسبه و بخش خصوصي دست اندركار

به بياني ديگرهدفهاي اوليه تبليغات و اطلاع رساني گردشگري از منظر بخشهاي دولتي وخصوصي عبارتند از :

الف- آگاه كردن گردشگران بالقوه و بالفعل(موجود) از خدمات گردشگري موجود مقصد

ب- جلب توجه مساعد مسافر به خدمات قابل ارائه توسط مقصد

برخي از مهمترين ابزارهاي تبليغاتي رايج كه توسط مديريتهاي دولتي وخصوصي مقاصد جهت اطلاع رساني به گردشگران از انها استفاده مي شود عبارتند از:

n      صدا وسيما(راديو وتلويزيون)

n      روزنامه ها وجرائد

n      مجلات تخصصي

n      بروشور

n      كتابچه

n      نقشه راهنما

n      پوستر

n      سمينارها ونمايشگاههاي داخلي وخارجي

n      اينترنت (سايت ها – ايميل ماركتينگ و ..)

n      لوح فشرده

n      تابلوها وبيلبوردهاي شهري وبين راهي

كه در اين ارتباط بايستي مكانيزمي اساسي جهت مديريت وبرنامه ريزي اطلاع رساني به گردشگران در نظر گرفته شود تا بدين طريق به اهداف مورد نظر رسيد.و صرف اطلاع رساني  مشكل گشا نبوده وبايستي اين مهم را درارتباط با ساير عوامل توسعه گردشگري در مقاصد نظير توسعه زيرساختها وخدمات پشتيباني عمومي ودولتي و هماهنگي هاي بين بخشي به مرحله اجرا دراورد وبه كمال مطلوب رسيد.

لذا در شهرهايي همچون مشهد مقدس ، مراحل و فرآيند علمي وعملي مناسب در خصوص مديريت اطلاع رساني و توسعه گردشگري در مقاصد گردشگري به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد:

مرحله اول: ايجاد وتوسعه زيرساختهاي گردشگري مناسب و جاذبه ها

الف-  وجود جاذبه هاي گردشگري مهيا

ب- ايجاد جاذبه هاي گردشگري نامهيا يا انسانساخت متعدد مانند موزه هاي تخصصي ،بهره برداري توريستي از بناها واثار تاريخي ودهكده هاي گردشگري – پاركهاي موضوعي(همچون باغ پرندگان – باغ حيات وحش – باغ گياه شناسي و...) و...

(شهري همچون پاريس داراي صدها موزه تخصصي است وشهري مانند سالزبورگ در كشور اتريش وبا جمعيتي حدود دويست هزار نفر بالغ بر 100 موزه تخصصي دارد وبديهي است كه جاذب گردشگران بيشمار با مدت اقامت مورد انتظار مديريتهاي دولتي وخصوصي مقاصد خواهند بود)

پ- ايجاد وتوسعه زيرساختهاي گردشگري در مقصد: شامل خدمات پشتيباني عمومي نظير سرويسهاي بهداشتي- پاركينگ- راه- برق – گاز - مخابرات و... كه مديريتهاي دولتي مقاصد وظيفه ايجاد ان را برعهده دارند. وخدمات پشتيباني خصوصي نظير واحدهاي مختلف اقامتي- پذيرايي- كمپينگ  و.. كه بخش خصوصي در مهيا نمودن ان تلاش مي نمايد.

مرحله  دوم : اطلاع رساني وتبليغات گردشگري

كه بايستي به سه صورت ذيل انجام پذيرد:

الف- اطلاع رساني در مبداء سفر : كه در حال حاضر چه از طرف بخش دولتي وچه خصوصي كمتر به آن توجه مي شود لاكن بيشترين تاثير را بر توزيع متناسب سفر و مدت ماندگاري گردشگران در مقاصد گردشگري همچون مشهد دارد.چرا كه گردشگر فرصت كافي براي مطالعه وبرنامه ريزي جهت بازديد از جاذبه هاي معرفي شده در مقصد را خواهد داشت.

ب- اطلاع رساني در مقصد: كه در حال حاضر بيشتر رواج دارد، وغالبا از طريق دفاتر اطلاع رساني دولتي وخصوصي مستقر در مبادي ورودي مقاصد نظير فرودگاهها (سالنهاي پروازهاي داخلي وخارجي)- راه آهن – پايانه هاي مسافربري- ابتداي ورودي شهرها( با استقرار كيوسك اطلاع رساني گردشگري)- كيوسكهاي داخل شهر- واحدهاي اقامتي و.... صورت مي پذيرد.

در اين ارتباط در شهرهايي همچون مشهد مقدس كه قطب گردشگري زيارتي در كشور وجهان اسلام به شمار مي رود وسالانه بالغ بر پانزده تا بيست ميليون گردشگر داخلي وخارجي به ان وارد مي شوند، با توجه به وجود دستگاههاي مختلف اجرايي ودولتي مرتبط با امور گردشگران مانند ميراث فرهنگي وگردشگري- آستان قدس رضوي- اوقاف وامور خيريه – شهرداري – صنوف مختلف گردشگري و...

عمليات اطلاع رساني گردشگري از وحدت رويه وانسجام مورد انتظار برخوردار نمي باشد. لذا در جهت انسجام و مديريت يكپارچه اطلاع رساني گردشگري در مقاصد بويژه شهري همچون مشهد،نيازمند شورايي متشكل از دستگاههاي مورد اشاره وصنوف مرتبط مي باشيم تا به بهره وري لازم در اين خصوص دست يابيم.

در اين خصوص در راستاي تبديل الگوي گردشگري، زيارت – زيارت كنوني و موجود در مشهد به الگوي زيارت – سياحت ، معرفي ساير توانمنديها وجاذبه هاي متنوع وارزشمند تاريخي وفرهنگي و...مشهد مقدس كه بعضا از شهرت بين المللي برخوردارند لازم وضروري است.

پ- برگزاري نمايشگاههاي گردشگري- صنايع دستي وعرضه سوغات در مقاصد وهمچنين در شهرها ومناطق سر راه مقاصد اصلي گردشگري

مرحله  سوم:  جذب وحمايت از سرمايه گذاريهاي گردشگري: كه مسلما با بهره مندي از جاذبه هاي گردشگري مهيا ونامهياي متعدد وارزشمند وزيرساختهاي مناسب رفاهي واقامتي وپذيرايي واطلاع رساني اصولي شاهد تمايل روز افزون سرمايه گذاران داخلي وخارجي جهت سرمايه گذاري در مقاصد گردشگري به جهت توجيه پذيري ان خواهيم بود.

مرحله  چهارم: جذب گردشگران بيشتر وافزايش مدت ماندگاري در مقصد كه با توجه به برنامه ريزيها واقدامات مناسب مراحل پيشين شاهد آن خواهيم بود وهمچنين پراكنش وتوزيع مناسب گردشگران از مركز ثقل گردشگري زيارتي شهري همچون مشهد به پيرامون وساير جاذبه هاي گردشگري ودر نتيجه افزايش ميزان حوزه نفوذ گردشگري شهر تا شعاع بيشتر و افزايش مدت اقامت وماندگاري گردشگران  را منجر خواهد شد.

مرحله پنجم: رضايتمندي گردشگران ودر نتيجه تلاش انان در جهت مراجعه مجدد به مقصد با توجه به خدمات مناسبي كه دريافت كرده اند.

مرحله ششم: توسعه اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي در مقاصد گردشگري

البته بايستي توجه داشت كه عناصر و عواملل ديگري نيز همچون قيمت ارائه خدمات -  تنوع اقلام تبليغاتي وكيفيت آن- نگرش مديريتهاي سياسي مقاصد گردشگري-  و... نيز در نيل به مديريت يكپارچه گردشگري با تاكيد بر اطلاع رساني مطلوب وافزايش ميزان ماندگاري نقش تعيين كننده اي دارند.

آنچه در اين بين مهم است اين است كه اصولا وبا توجه به رويكردهاي بازاريابي نوين در عصر حاصر بايستي ضمن بررسي وشناسايي مناسب نيازها وخواسته هاي گردشگران ورودي از نقاط مختلف جغرافيايي كشور وخارج از كشور، استراتژي بازاريابي و تبليغاتي مخصوص به هر گروه به تفكيك وبر اساس ويژگيهاي مختلف روانشناختي- جمعيت شناختي – جغرافيايي- اقتصادي وفرهنگي ايشان  تعريف وتدوين گردد. مثلا بروشور تبليغاتي كه براي گردشگر خارجي ورودي از كشورهاي عربي  تهيه مي شود بايستي با بروشوري كه براي گردشگري كه از كشورهاي جنوب شرق وشرق آسيا ويا اروپا تهيه مي گردد از نظر محتوي وساير مشخصات متفاوت باشد چراكه مردمان هر منطقه با توجه به روحيات وويژگيهاي محل اقامت داراي نيازها وخواستهاي متفاوتي در حوزه هاي مختلف منجمله گردشگري مي باشند.

احمد دیناری؛ مشاور،سخنران و نویسنده مهارت های بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری

تاریخ انتشار: 1390


اشتراک گذاری