مشاوره خدمات مسافرتی


سوال :

آیا نایب رییس یا رییس هیات مدیره در یک شرکت خدمات مسافرتی هوایی که دارای مجوز بند الف است ،می توانند برای دریافت مجوز بند ب برای همان شرکت اقدام نمایند؟

پاسخ :

چنانچه نایب رییس یا رییس هیات مدیره و یا هر یک از اعضای هیات مدیره، خود مدیرعامل شرکت باشند و شرایط تخصصی و تجربی بند ب را داشته باشند، بله می توانند و در غیر اینصورت خیر. 

یعنی در حقیقت مجوز صرفا به نام مدیرعامل شرکت در حال فعالیت و یا در شرف تاسیس صادر می شود.

احمد دیناری؛ مشاور، سخنران و نویسنده مهارت های بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری

 

اشتراک گذاری