مزيت رقابتي در دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگرديمزيت رقابتي (competitive Advantage) يعني، ايجاد منافع استراتژيكي (راهبردي) كه باعث مي‎شود مشتريان، خدمات يك دفتر خدمات مسافرتي را با توجه به ادراك مطلوبي كه نسبت به آن دارند بر خدمات رقبا ترجيح دهند.
از آنجايي ‎كه خدمات مسافرتي همچون كالاها، قابل لمس نبوده و بايد تجربه شوند، لذا ايجاد دركي مطلوب از خدمات در مشتريان باعث تمايز دفاتر خدمات مسافرتي از ساير رقبا مي‎شود.(چرا كه فروش سفر مساوي است  با فروش رؤياها !).
مهمترين عوامل وعناصر ايجاد مزيت رقابتي در دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي :
•    قيمت پايين ناشي از بسته‎هاي سفر انبوه (از طريق چارتر پروازها و يا اجاره و گارانتي واحد‎هاي اقامتي مقاصد گردشگري و...)
•    كيفيت بالاتر از سایر دفاتر خدمات مسافرتی رقیب
•    سرعت و دقت در ارائه خدمات
•    بخش بندي مشتريان
•    نام و آرم شناخته شده
•    تبليغات موثر
•    برخوردداري از كارمندان و فروشندگان مطلع، حرفه‎اي، وفادار و آموزش ديده
•    شناخت درست مشتري و ارتباط مستمر با وي
•    ارائه اطلاعات درست و دقيق به مشتريان
پورتر مي‎نويسد : « استراتژي رقابتي، در مورد متمايز بودن است... اين بدان معني است كه مجموعه‌اي از فعاليت‎هاي مختلف، جهت ارائه تركيبي منحصربه‎فرد از ارزش‎ها را انتخاب كنيم ». به‎طورمثال : خطوط هوايي شركت « ساوت وست » (South West)، توسط رقبايش به سودآورترين شركت حمل ونقل هوايي در آمريكاي شمالي تبديل نشد، بلكه اين شركت خود را به واسطه استراتژي كرايه‎هاي پايين، سفرهاي زياد، خدمات نقطه به نقطه و خدمات مطلوب مشتري متمايز كرد. 
« 4 ت » مهم جهت ايجاد تفاوت و مزيت رقابتي در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگری :
1.    تخصص : مدیران موفق براي خودشان هدفي دارند و مي‎گويند من بايد جزو 10 درصد بالاي رشته خود باشم. پس به كسب تخصص لازم مي‎پردازند.
2.    تمايز : افراد موفق از خود مي‎پرسند : فرق من با ديگران در چيست ؟ فرق شركت خدمات مسافرتي من با ساير شركت‎هاي خدمات مسافرتي در چيست ؟ اينگونه افراد معتقدند، رمز موفقيت، متمايز شدن در كسب وكار است.
3.    تفكيك : بازار خود را بخش بندي كنيد و براي همه مردم همه فن حريف نباشيد و براي بخش خاصي از بازار و براساس خواسته‎ها و ويژگي‎هاي آنها خدمات سفر توليد كنيد.
4.    تمركز : بعد از بخش بندي بازار، بايد تخصص، انرژي و دانش خود را صرف بازار هدف كرده و روي رضايت اين بخش از بازار متمركز شويد.

بخشی از کتاب اصول مدیریت دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و جهانگردی با نگرش بازاریابی و فروش . نویسنده : احمد دیناری؛ مشاور، سخنران و نویسنده حوزه سرمایه گذاری و فروش گردشگری و هتلداری، انتشارات واژگان خرد 1393

21 خرداد1400


اشتراک گذاری