یادداشت ها

مجموعه یادداشت های من


سرمایه گذاری هوشمندانه در زمینه ی هتلداری در ایران مستلزم برخورداری از برخی ویژگی هاست که در این یادداشت به پنج مورد آن اشاره می کنم . یک سرمایه گذار خوب هتلداری باید به این پنج نکته مهم و حیاتی توجه کند :


تاریخ ثبت: 1401-8-13 | 75


در برندینگ یا برندسازی شهری، در حقیقت نقاط قوت و ظرفیت های ممتاز و برجسته ی یک شهر شناسایی و تقویت می شود، به طوریکه منجر به ایجاد تفاوت و تمایز برای آن شهر در مقایسه با سایر شهرها شود. به عبارتی دیگر این برند؛ یادگارماندگار رفتار، عملکرد، تصویر و آثار یک شهر روی جان، ذهن و دل شهروندان و گردشگران است و باعث می شود شاهد نقش آفرینی شهرهایی در این کره خاکی باشیم که تصویری مثبت و منحصر بفرد در ذهن مخاطبانشان ایجاد می کنند.


تاریخ ثبت: 1401-8-13 | 79


مردم داری یعنی با مردم بودن و با مردم سر کردن و زندگی چیزی جز سر کردن با مردم و خود را خدمتگذار و غمخوار دیگران دیدن و دانستن نیست . همانطور که ماهی به آب زنده است، انسان نیز به حسن سلوک و روابط اجتماعی با دیگران زنده است و در کسب و کارهای انسان محور و اجتماعی محور همچون گردشگری و هتلداری نیز ارتباط مؤثر و معاشرت با مردم باعث فراهم شدن پایگاه و جایگاه اجتماعی و مردمی برای ما می شود.


تاریخ ثبت: 1401-8-12 | 177


میزان موفقیت یک کسب و کار گردشگری را در بازار بزرگ گردشگری، می توان از طریق 3 شاخص یا ویژگی ذیل مورد سنجش و بررسی قرارداد : 1. میزان جذب مشتری این شاخص یکی از ماموریتهای مهم واحد بازاریابی هر کسب و کار گردشگری است و کمک شایانی به افزایش فروش و در نتیجه سودآوری این قبیل کسب و کارها می کند. تعداد کم مشتری یعنی درصد پایین اشغال اتاق های یک هتل و یا کاهش فروش صندلی های یک تور گروهی یا دسته جمعی . لذا هر چه تعداد مشتریان در یک کسب و کار گردشگری که در حقیقت از اهداف کمی آن محسوب می شود بیشتر باشد، ب


تاریخ ثبت: 1401-8-12 | 67


در تعریفی کلی مشاور گردشگری کسی است که دارای دانش و تجربه کافی در زمینه ی گردشگری است و توانایی انتقال این دانش و تجربه را به دیگران دارد و به عبارتی مشاور برای رسیدن به خروجی مشخص به کمک مدیران سازمان های متولی و یا صاحبان کسب و کارهای گردشگری می آید. سه کلید واژه ی دانش، تجربه و توانایی انتقال، ارکان اصلی این تعریف یا مفهوم از مشاور گردشگری هستند و برخورداری از ترکیبی منحصر بفرد از آنها لازمه و شرط موفقیت مشاوران این حوزه است.


تاریخ ثبت: 1401-8-12 | 91


به عنوان معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی یکی از برنامه های اجرایی و عملیاتی را که برای سال 1401 تعریف و تعیین کرده بودم ، برنامه ریزی و اجرای یک تور گروهی تحت عنوان « تور آشناسازی سرمایه گذاران داخلی و خارجی با فرصت های سرمایه گذاری گردشگری » در بناهای تاریخی و سایر فضاهای شهری و روستایی بود. لذا بر آن شدیم تا با کمک سایر همکارانم در اداره کل، همچون امور شهرستانها، معاونت میراث فرهنگی، روابط عمومی و البته بخش خصوصی این تور را در تار


تاریخ ثبت: 1401-8-12 | 105
یادداشت های منتخب