کارگاه آموزشی تکنیکهای بازاریابی و فروش در تاسیسات گردشگری با تاکید بر اقامتگاههای بوم گردی


این کارگاه آموزشی در کنار دو کارگاه آموزشی دیگر و در خلال پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته مشهد با حضور پررنگ مدیران اقامتگاه های بوم گردی استان خراسان رضوی و سایر علاقه مندان در تاریخ 12 شهریور 1397 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

دو کارگاه آموزشی دیگر با عناوین ذیل در تاریخ های 11 و 13 شهریور برگزار گردید:

- آشنایی با روشهای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری گردشگری - دکتر محمد صالحی فرد

آشنایی با سرمایه گذاری خارجی در پروژه های سرمایه گذاری گردشگری - دکتر خیاط