کارگاه ضمن خدمت آشنایی با رویه های صدور مجوز و نظارت بر تاسیسات گردشگری قشمکارگاه آموزشی ضمن خدمت آشنایی با فرایندها و رویه های اجرایی صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد تاسیسات گردشگری در تاریخ 5 و 6 بهمن 1399 با تدریس احمد دیناری؛ مشاور، سخنران و نویسنده مهارتهای بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری برای کارکنان سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم برگزار شد.

با توجه به تفویض اختیار انجام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به سازمان فوق و قوانین مربوط به اداره مناطق آزاد، فرصتی فراهم شده است تا با طراحی فرایندها و رویه های اجرایی مناسب نسبت به جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری و نظارت بهتر بر عملکرد تاسیسات گردشگری اقدام شود. لکن اشراف کارکنان بر رویه ها و همچنین ملاحظات مربوط به صدور مجوز ها و ... کمک می کند رویه کار بهتر و مناسب تر صورت پذیرد. دیناری در این کارگاه دو روزه و 6 ساعته ضمن آشنا کردن شرکت کنندگان با رویه های موجود صدور مجوز فعالیت تاسیسات گردشگری در سرزمین اصلی، پیشنهاداتی جهت اصلاح رویه های موجود و سایر نکات کاربردی ارایه نمود.