وبینار کارآفرینی با رویکرد گردشگریاین وبینار به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی و به میزبانی سرکارخانم مهندس اکرم کمره مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری توس راهبرد در تاریخ 29 آبان ماه 1399 با سخنرانی احمد دیناری؛ معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی برگزار گردید. رویدادهای هفته کارآفرینی توسط اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی برنامه ریزی و اجرا شد.