لایو اینستاگرامی اصول سرمایه گذاری بازاریابی در حوزه صنایع دستی بانوانلایو اینستاگرامی اصول سرمایه گذاری بازاریابی در حوزه صنایع دستی بانوان در تاریخ 15 بهمن 1399 با میزبانی سرکار خانم دکتر نوالهدی پورعباس؛ عضو هیات مدیره کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی و با سخنرانی احمد دیناری؛ معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی برگزار گردید.