همایش بازاریابی به زبان آدمیزاد!همایش کاربردی بازاریابی به زبان آدمیزاد با سخنرانی استاد احمد دیناری؛ مشاور، سخنران و نویسنده مهارت های بازاریابی و فروش و با موضوع : طرح بازاریابی نسخه رهایی بخش کسب و کار و آقای موحدی نژاد مدرس بازاریابی اینستاگرام با موضوع بازاریابی موثر از طریق اینستاگرام با حضور و استقبال بی نظیر علاقه مندان در تاریخ 11 خرداد1395 در هتل گلستان مشهد برگزار شد.